Installation veiw, Vita havet, 2013. Text from the project and a selection of photographs.


Och jag skulle sakna dem alla


“Och jag skulle sakna dem alla” is a photographic series that deals with the changing population patterns in Sweden, from a personal standpoint. Since 2005 the country has had the quickest rate in urban growth in Europe. Although the city is often posed as a desirable living alternative, the effects of urbanization can force individuals of the rural population to reluctantly move for jobs or education.

The photographs are made in Fränsta, a locality in northern Sweden, were Sara Linderoth lived for a number of years.Images from the project ︎Text from the project ︎

På väg hem från Viken går jag längs älven. Genar över åkrarna, sparar tid, för det skymmer. Över bron går jag, förbi järnvägsspåret.

Dom säger att svenskarna är bäst i Europa på att flytta från landsbygden. Att vi urbaniseras snabbast av alla. Och jag, jag fångas av skogen. Av barken, barren. Varje enskilt träd i sig men också kollektivet. Stammarna.

Passerar huset som Marias mamma flyttade till. Förbi slänten där alla trädgrenar låg uppstaplade och itusågade i våras, efter stormen. Stormen tog mycket skog, tydligen.

Jag vill spara, samla dom, ha dom kvar.

“Kom igen, det är nånting som rör sig under oss.”

Och jag tänker: jag skulle sakna dem alla.

All rights reserved © Sara Linderoth 2023